VCA certificering

VCA certificering

Van Veggel Consultancy kan u prima begeleiden bij certificering volgens de VCA- norm. De norm is ontstaan in de chemie, maar is inmiddels in allerlei branches van toepassing. Deze norm verplicht u als ondernemer een veilig werkklimaat te verschaffen voor uw werknemers. Afhankelijk van uw bedrijfsgrootte (de grens ligt op 35 personen) of dat u als hoofd- of als onderaannemer optreedt, wordt er onderscheidt gemaakt in VCA* en VCA**. Hierbij geldt: hoe groter het bedrijf, hoe meer communicatie en controle op veilig werken er nodig is en hoe meer organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om dit mogelijk te maken.

De VCA-norm is met name in de bouwwereld niet meer weg te denken en wordt standaard als eis gesteld. Van Veggel Consultancy helpt u bij het schrijven van een praktisch handboek en het inrichten en opstarten/onderhouden van verplichte overlegvormen en registraties daarvan. Ook voor het houden van werkplekinspecties en toolboxmeetings en uitvoeren van de verplichte taakrisico analyses kan ik u ondersteunen.

Menu