ISO – 14001

Certificering ISO 14001

Certificering volgens de internationaal erkende norm ISO-14001 is mogelijk voor vele producten en diensten. Van Veggel Consultancy heeft een brede ervaring bij het opzetten en invoeren van milieussystemen welke aan deze eisen voldoen. Indien andere wet- en regelgeving hierbij geïntegreerd moet worden, dan kan ik u daarbij prima begeleiden. In veel gevallen kan ik op basis van mijn ervaring al een aantal goede voorbeelden aanbieden.

Om aan de milieu normering te kunnen voldoen, zal een milieusysteem ingericht moeten worden. Hiervoor moeten milieu aspecten in kaart gebracht worden. Daarnaast moet wet – en regelgeving in kaart gebracht worden waar uw organisatie aan moet voldoen.

Dit alles wordt samen met de procedures van uw organisatie vastgelegd. Daarbij worden milieudoelstellingen bepaald, die ook bijdragen aan het verduurzamen van uw bedrijf.

Bij de begeleiding tot en met de externe audit zal de adviseur alle eisen implementeren en wordt door middel van interne audits getoetst of het systeem voldoet.

Menu