KAM-systemen

Uitbesteden onderhoud KAM-systemen

Door de frequente aanwezigheid van een externe kwaliteitsmanager (die het systeem beheert, onderhoud en verbetert) dwingt u uzelf en de organisatie, om actief om te gaan met kwaliteit, veiligheid en milieu. Uw adviseur onderneemt hiervoor binnen de vooraf afgesproken uren tijdig actie en deelt de werkzaamheden effectief en efficiënt in. Meestal is dit een vast aantal uren per maand, op een aantal momenten in het jaar (rondom b.v. audits of de directiebeoordeling) uitgebreid met extra uren voor het begeleiden of uitvoeren van deze taken.

Door de regelmatige aanwezigheid, krijgt uw KAM-systeem voldoende aandacht, wat ervoor zorgt dat het systeem (zo veel mogelijk) door iedereen begrepen wordt. Alle benodigde taken zullen door de kwaliteitsmanager worden uitgevoerd of worden gecoördineerd op de juiste plekken in uw bedrijf. Hierbij zal de kwaliteitsmanager regelmatig verantwoording afleggen aan de directie, periodiek te rapporteren en een gedegen kwaliteitsadministratie te voeren, waarmee op elk moment de status van nieuwe en bestaande acties bepaald kan worden.

Menu