Verbetermanagement

Bij zowel gecertificeerde als niet gecertificeerde bedrijven is het goed mogelijk om nog verbeteringen door te voeren. De adviseur van Van Veggel Consultancy gaat binnen uw organisatie kijken waar de pijnpunten liggen. Dit kan door gesprekken met de directie, maar zeker ook door gesprekken met de uitvoerende medewerkers. Op basis van deze doorlichting wordt in de vorm van een actieplan een aanbeveling gedaan voor verbetering. Daarnaast bewaakt de adviseur de uitvoering, zodat de verbeteringen ook daadwerkelijk doorgevoerd worden.  
 

 
  <<<Vorige pagina