Lay-out handboeken / DTP

Van Veggel Consultancy kan op basis van papieren handboeken waar geen digitale versie meer voorhanden is, of digitale handboeken van welke de lay-out opgefrist kan worden, vanuit een samen te bespreken uniforme lay-out de handboeken weer geheel opnieuw vormgeven. Hierbij kunnen indien gewenst inhoudelijk ook adviezen gegeven worden. Denk hierbij aan werknemersregelingen, personeelshandboeken, handboeken met voorlichting of werkinstructies. Hierbij kan fotomateriaal of ingescande documenten worden opgenomen. Tevens beschikken we over de mogelijkheid hiervan PDF documenten te maken, zodat het eenvoudige gepubliceerd kan worden op Internet of Intranet, of aangeleverd kan worden aan de drukker. Daarnaast kunnen we voor uw bedrijf PowerPoint presentaties maken of een website.
 

 
  <<<Vorige pagina