Digitaal kwaliteitssysteem
 VisualDoc

Er zijn vele digitale kwaliteitssystemen op de markt. Van Veggel Consultancy kan u een systeem bieden ( VisualDoc ) wat zeer overzichtelijk is en veel gebruikersgemak biedt. Een zeer compacte digitaal systeem voor al uw bedrijfsprocedures, instructies, formulieren, protocollen, etc. Vanuit 1 schil kunnen alle documenten benaderd worden. Het systeem is daadwerkelijk ontwikkeld vanaf de werkvloer, en heeft daarom een optimale gebruikersvriendelijkheid. Niet alleen voor de documenten-lezer, maar ook voor degene die de docmenten bewerkt. 

Door alle bestanden in één “open” map te zetten kunnen de documenten door iedereen benaderd worden. Er kan echter ook gebruik gemaakt worden van rechten op persoons- of afdelingsniveau, waarbij toch zonder inlognaam gewerkt kan worden. Op deze wijze kan het beheer van persoons/afdelings/instellings-specifieke documenten ook daadwerkelijk op die afdeling of door die persoon plaats vinden.
 

 
  <<<Vorige pagina