Overige diensten

Van Veggel Consultancy kan voor u een aantal aanvullende taken vervullen, waarvoor in een aantal gevallen een gunstiger tarief kan worden afgesproken of waarvoor een projectprijs kan worden bepaald. Hierbij valt te denken aan de volgende producten en diensten:

- uitvoering van klanttevredenheidsonderzoeken.
- uitvoering van functioneringsgesprekken.
- verbetermanagement: invoering van bedrijfsrapportages en scans van kritische bedrijfsprocessen en
  kostenposten.
- het digitaliseren en online zetten van uw kwaliteitssysteem.
- het verzorgen van de lay-out van bedrijfsdocumentatie en handboeken


 

 
  <<<Vorige pagina