Aansturing op afstand

Uw vaste adviseur van Van Veggel Consultancy houdt regelmatig contact met u en voorziet u van informatie, waarmee u uw kwaliteitsysteem zelf kunt actualiseren. Jaarlijks ondersteunen we u bij het houden van de verplichte directiebeoordeling en interne audit, welke op ons initiatief tijdig worden ingepland, zodat er voldoende tijd overblijft om (gezamenlijk) corrigerende maatregelen in te voeren. Desgewenst kunnen de gewenste mutaties in het handboek worden doorgevoerd.

U krijgt van uw adviseur een duidelijke actielijst, met acties welke u uit dient te voeren om zonder problemen door de externe tussentijdse controle- of (her)certificeringsaudit heen te komen.
 

 
  <<<Vorige pagina