Onderhoud zorgsysteem

Gecertificeerde bedrijven zullen dit onmiddellijk herkennen: “Nu het certificaat is behaald, kunnen we onze aandacht weer richten op andere belangrijke zaken”. Certificatie is inderdaad niet van levensbelang, maar u kunt veel voordeel halen uit een systeem dat u op een juiste manier ondersteund en dat u informatie verschaft over allerlei vitale bedrijfsprocessen. Steeds vaker zien we dan ook dat (financiële) rapportages een belangrijke rol spelen in uw kwaliteitssysteem. Onze insteek is u structuur en rendement te bieden uit uw investering in een kwaliteitskeurmerk of –norm. Hierdoor zullen de jaarlijkse terugkerende interne en externe audit, geen belasting zijn, maar een bevestiging van wat u eigenlijk al wist. De auditor kan zich daardoor gaan richten op zaken waar u nog beter van kunt worden.

Van Veggel Consultancy helpt u niet alleen bij opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem, maar ook bij het onderhouden van zo’n systeem. Hierbij kunnen we u oplossingen bieden welke u in meer of mindere mate de zorg voor het kwaliteitssysteem uit handen nemen. Hierbij zijn de volgende varianten mogelijk:

- aansturing op afstand
- uitgebreid onderhoud
- volledig uitbesteed kwaliteitsmanagement
 

 
  <<<Vorige pagina