Certificering voor: VCA

De adviseurs van Van Veggel Consultancy kunnen u prima begeleiden bij certificering volgens de VCA norm. De norm is ontstaan in de chemie, maar vindt tegenwoordig steeds meer toepassingen in allerlei branches in het midden- en kleinbedrijf. Hierbij valt te denken aan technische diensten, aannemers, dakdekkers, bedrijven in de groenvoorziening en schilder- en glaszetbedrijven. Deze norm verplicht u als ondernemer een veilig werkklimaat te verschaffen voor uw werknemers. Afhankelijk van uw bedrijfsgrootte (de grens ligt op 35 personen) of dat u als hoofd- of als onderaannemer optreedt, wordt er onderscheidt gemaakt in VCA* en VCA**. Hierbij geldt: hoe groter het bedrijf, hoe meer communicatie en controle op veilig werken er nodig is en hoe meer organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om dit mogelijk te maken.

De VCA norm is met name in de bouwwereld een veelgevraagde norm. In de toekomst gaat zelfs gelden dat als een hoofdaannemer een project binnenhaalt op basis van haar VCA certificering, dat dan ook de onderaannemers verplicht VCA gecertificeerd moeten zijn.

Van Veggel Consultancy helpt u bij het opzetten van uw handboek en het inrichten en opstarten/onderhouden van verplichte overlegvormen en registraties daarvan. Ook voor het houden van werkplekinspecties en toolboxmeetings/VIPs (Veiligheid Instructie Praatjes) en uitvoeren van de verplichte functie- en taakrisico analyses kunnen wij u ondersteunen. Indien gewenst kunnen we tegen concurrerende tarieven een kerndeskundige van een gecertificeerde arbodienst inschakelen.

 

 
  <<<Vorige pagina