Certificering voor: Veiligheidsdocument

Van Veggel Consultancy kan u perfect ondersteunen bij het opzetten van de vereiste handboeken, conform het Veiligheidsdocument. Hierbij staat het leveren van kwaliteit en de veiligheid voor passagier en chauffeur centraal. Dit is afhankelijk van:

- Tijdig en goed onderhoud en keuring van uw wagenpark en onderhoudsmiddelen.
- Een planning van werkzaamheden conform de rij- en rusttijdenwet, met verloning volgens de CAO.
- Beschreven procedures voor inkopen/inhuren van materieel, aannemen/inhuren van personeel, afsluiten van vervoersovereenkomsten, accepteren van reisopdrachten, plannen van vervoer, controle en vrijgave van materieel voor dienst, bijvoorbeeld na onderhoud.
- Goed opgeleid personeel met de juiste papieren.
- De juiste vergunningen en verzekeringen voor het betreffende vervoer.
- Herkenbare belettering van het wagenpark.
- De juiste seizoensaanpassingen aan voertuigen.
- Een actueel plan van aanpak op basis van een recente RI&E.
- Een adequate klachten- en noodprocedure voor onderweg en op kantoor.

Van bovenstaande zaken dient u registraties te voeren, zodat de zorg voor uw medewerkers, passagiers en materieel aantoonbaar is. Deze registraties kunt u analyseren om hier vervolgens verbetermaatregelen aan te koppelen.
Vanuit ons voorbeeldhandboek kunt u eenvoudig aan alle bovenstaande eisen voldoen en begeleiden we u bij het regelen van hetgeen voor het keurmerk noodzakelijk is.

 

 
  <<<Vorige pagina