Certificering voor
: KeurTec voor Technische Groothandels

Bedrijven met een KeurTec certificaat staan garant voor kwaliteit en deskundigheid van medewerkers. Middels de KeurTec norm worden alle aspecten in uw interne organisatie op scherp gezet. Het spreekt voor zich dat er geen sprake is van een vrijblijvend (papieren) kwaliteitssysteem. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende elementen verplicht:

- Opstellen van een middellange termijn visie vanuit een SWOT analyse en benchmarking.
- Opstellen van managementrapportages om kritische bedrijfsdoelen en verbeterplannen te bewaken.
- Procedures voor werving, selectie, inwerken en beheer van personeelsgegevens, alsmede het opstellen van een opleidingsschema om te komen tot een stabiel personeelsbestand met voldoende kennis/kunde op het gebied van verkopen, management en keurmeesterschap.
- Procedures voor bewaking van o.a. inkopen, leveringen, verkopen, en debiteuren.
- Procedures voor bewaking van assortimenten, omloopsnelheid en houdbaarheid en voldoende productinformatie.

Daarnaast speelt interne kwaliteitsborging en klanttevredenheid een belangrijke rol. Al met al staat KeurTec daarmee garant voor betrouwbare kwaliteit in alle facetten van de technische handel.

Begeleiding bij certificering is maatwerk. Op basis van individuele begeleiding zorgen wij voor kennisuitwisseling en herschrijven wij ons "voorbeeldhandboek" naar uw specifieke bedrijfssituatie. Hiermee profiteert u optimaal van kennis welke wij al andere bedrijven hebben opgedaan. 
 

 
  <<<Vorige pagina