Certificering voor: ISO-9001

Certificering volgens de internationaal erkende norm ISO-9001 is mogelijk voor vele producten en diensten. Van Veggel Consultancy heeft een brede ervaring bij het opzetten en invoeren van kwaliteitssystemen welke aan deze eisen voldoen. Indien andere wet- en regelgeving hierbij geÔntegreerd moet worden, dan kan uw adviseur u daarbij prima begeleiden. In veel gevallen kunnen wij op basis van onze ervaring al een aantal goede voorbeelden aanbieden.

De ISO-9001 norm is een norm voor het aantoonbaar voldoen aan klantwensen en -verwachtingen via effectieve en efficiŽnte procedures, welke tevens leiden tot continu verbeteren van uw organisatie. De ISO norm biedt u hiervoor een aantal richtlijnen. Daarnaast is er een beperkt aantal procedures, waaraan u moet voldoen. In de meeste gevallen wordt dit aangevuld met een aantal belangrijke bedrijfsprocessen en instructies, alsmede de formulieren en documenten die hierbij gebruikt worden.

Aangezien de ISO-9001 norm een hele brede norm is, waarop vele interpretaties mogelijk zijn, is het zinvol hierbij externe begeleiding in te schakelen. Vanzelfsprekend begeleiden we u ook bij de invoering van de handboeken en alle overige verplichtingen die deze certificeringsregelingen met zich brengen. Door concrete opdrachten te geven en te werken met overzichtelijke rapportages en actielijsten, bewaken wij de voortgang op inhoud en tijd, zodat we zoveel mogelijk de vooraf afgesproken planning volgen in een tempo passend bij uw organisatie en situatie.
 

 
  <<<Vorige pagina