Certificering voor: HKZ Huisartsenposten

Midden 2008 is de HKZ norm voor huisartsendienstenstructuren uitgekomen. Als basis hebben hier de kritische kwaliteitskenmerken en het Kwaliteitsmodel Centrale Huisartsenposten hiervoor model gestaan. Als adviesbureau kunnen wij u ondersteunen bij het invullen van uw kwaliteitssysteem en eventueel verbetering doorvoeren in de processen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een digitaal handboek. Daarnaast kunnen we uw auditoren opleiden, zodat uw systeem ook jaarlijks grondig getoetst kan worden.


 

 
  <<<Vorige pagina