Certificering voor...

Van Veggel Consultancy heeft een brede ervaring op vele werkterreinen en is in staat om in organisaties van klein tot groot, keurmerken ofwel certificeringsregelingen in te voeren en te onderhouden. De meest gekozen werkwijze hierbij is om met één van uw medewerkers de gewenste handboeken op te zetten aan de hand van een branchespecifiek voorbeeld. Maar ook een geheel klantspecifieke invulling is mogelijk, waarbij we samen bepalen hoe de eisen van uw klanten, overige wet- en regelgeving en uw eigen organisatie eisen kunnen worden ingevuld. Van Veggel Consultancy heeft overigens al haar voorbeeld handboeken vooraf laten toetsen door een certificerende instelling. Op deze wijze kunnen wij garanderen dat ook uw handboek voldoet aan de eisen van de norm waarop door de certificerende instellingen getoetst wordt. Mocht u al eigen personeelshandboeken of werkinstructies hebben, dan kunnen deze zonder meer opgenomen worden in de nieuwe handboeken. Zelfs de vorm waarin het kwaliteitssysteem is opgezet, kan in overleg worden aangepast. Zo bieden wij u de mogelijkheid een papieren systeem op te zetten, maar ook een digitaal handboek kan op meerdere manieren worden opgezet.

Vanzelfsprekend begeleiden we u ook bij de invoering van de handboeken en alle overige verplichtingen die deze certificeringsregelingen met zich meebrengen. Door concrete opdrachten te geven en te werken met overzichtelijke rapportages en actielijsten, bewaken wij de voortgang op inhoud en tijd, zodat we zoveel mogelijk de vooraf afgesproken planning volgen in een tempo passend bij uw organisatie en situatie.  Indien gewenst kan na certificering een onderhoudscontract afgesloten worden, zodat wij uw handboeken en werkmethoden controleren en beheren en u op tijd voorbereiden voor de volgende externe keuring.
 

 
  <<<Vorige pagina