Branche: Uitvaart organisaties

Begin 2007 is voor de uitvaartbranche een keurmerk op de markt gekomen, waarmee de organisatie zich kan onderscheiden. Het  keurmerk is sterk gericht op de klant en wat minder op de interne organisatie.

Van Veggel Consultancy heeft de ontwikkeling van dit keurmerk nauwlettend gevolgd. Op basis hiervan zijn voorbeeld handboeken opgesteld, die in onderling overleg worden aangepast.

Als extra punt willen onze adviseurs u ook ondersteunen bij het verbeteren van uw interne organisatie. Daarnaast kunnen wij als onafhankelijke derde uw klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren, dat verplicht gesteld is in het keurmerk.

 

 

  <<<Vorige pagina